hypotheekadvies


Er is geen enkele adviseur die voor u de beste hypotheek kan kiezen. De beste hypotheek is voor ieder verschillend. Naar aanleiding van uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden kan wel een aanbieding geselecteerd worden die het best bij u past.

Het Hypotheekadvies

3.1 Hoe kies ik een verantwoorde hypotheek
3.1.1 De randvoorwaarden
3.1.2 Toekomstige ontwikkelingen
3.2 Hoeveel risico wilt u of kunt u lopen?

3.3 Keuzes durven maken!

3.1 Hoe kies ik een verantwoorde hypotheek?

De hypotheek moet zoveel mogelijk tegemoet komen aan uw wensen zonder dat zij de randvoorwaarden overschrijden.

3.1.1 De randvoorwaarden

de maximale woonlast op dit moment;

de maximale woonlast bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en lang leven;

De maximale woonlast op dit moment

Wat is de woonlast die u op dit moment maximaal kunt (of wilt) betalen? U kunt hiervoor nemen uw huidige woonlast plus het bedrag dat u maandelijks kunt sparen op de langere termijn (dus niet voor vakanties en huishoudelijke uitgaven). Indien u maandelijks tekort komt, moet u de woonlast verminderen met dit tekort. Wanneer u op een verantwoorde manier kunt bezuinigen op andere uitgaven kunt u deze besparing ook meenemen.

De maximale woonlast bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en lang leven

Wat is de woonlast die u of uw partner bij overlijden van één van u beide maximaal mag hebben? Dezelfde vraag dient u zich te stellen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Indien u op uw pensioendatum nog in leven bent, wat zijn dan uw maximale woonlasten?

3.1.2 Toekomstige ontwikkelingen:

Tevens dient u rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen zoals:

ontwikkeling van het inkomen;

duur van het inkomen (bijvoorbeeld u of uw partner stopt met werken in verband met ouderverlof of u gaat met (pre-)pensioen);

toekomstige uitgaven zoals studiekosten van de kinderen.

3.2 Hoeveel risico wilt of kunt u lopen?

U kunt risico lopen voor wat betreft de hoogte van de hypotheeklast en de hoogte van de aflossing (uitkering kapitaalpolis).

De hoogte van de woonlast is afhankelijk van de rente-ontwikkeling. Bij een variabele rente kan de rente maandelijks afwijken. Indien u kiest voor een rentevastperiode die gelijk is aan de looptijd van de hypotheek zijn uw bruto maandlasten vooraf bekend.

De hoogte van de aflossing is bij een spaarhypotheek vooraf bekend. Bij een beleggingshypotheek of een fondshypotheek is dit afhankelijk van het rendement. De waardefluctuaties hebben echter geen invloed op de maandelijkse last.

Een veel gehoord misverstand is dat bij een beleggingshypotheek wordt belegd met de waarde van het huis. Dit is onjuist, met de lening wordt een huis gekocht (zie 1.0). Er wordt belegd met de betaalde premies of aangekochte fondsen. Bij aanvang is dit een gering bedrag.

3.3 Keuzes durven maken!

Een hypotheek met maximale zekerheid, maximaal rendement tegen minimale lasten is niet mogelijk.

Indien u kiest voor een spaarhypotheek met een rentevastperiode van 30 jaar zult u moeten accepteren dat de last hoger is dan de woonlast van de buurman die gekozen heeft voor een beleggingshypotheek met een variabele rente.