de lening


Met het geld dat u leent koopt u een woning. Als eigenaar zijn de kosten van eigendom, zoals de opstalverzekering, onroerende zaakbelasting en onderhoud, voor u, evenals de waardestijgingen en -dalingen.

De rente over de lening is de kostprijs van het geld. Deze kosten bent u kwijt. U kunt deze kosten vergelijken met de huur van een huurwoning.

De lening

1.1 Hoeveel kan ik lenen?
1.2 Hoe hoog is het rentepercentage?
1.3 Is de hypotheekrente aftrekbaar?
1.4 Is het verstandig eigen middelen in de woning te investeren?

1.1 Hoeveel kan ik lenen?

De hoogte van de maximale hypotheek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de waarde van de woning.

De maximale hypotheek op basis van het inkomen is per geldgever verschillend en is mede afhankelijk van overige financiële verplichtingen, zoals alimentatie en consumptieve leningen.

Als vuistregel kunt u vijfmaal het bruto jaarinkomen lenen.

Normaal gesproken kunnen bij aankoop van een woning de koopsom en bijkomende kosten worden gefinancierd. Eigen geld is dus niet noodzakelijk.

1.2 Hoe hoog is het rentepercentage?

Het rentepercentage is afhankelijk van de volgende factoren:

de rentevastperiode;
de executiewaarde van de woning;
de aflossingsvorm;
het type rente;
arrangementstarief of marktrente.

De rentevastperiode

Naarmate de rente voor langere tijd wordt vastgelegd, wordt de rente hoger.

De executiewaarde van de woning

De executiewaarde is de waarde bij gedwongen verkoop. Deze bedraagt circa 85 à 90% van de vrije verkoopwaarde. De basisrente wordt verstrekt tot 75% van de executiewaarde. Naarmate de lening meer bedraagt, rekent de geldgever een opslag op de basisrente. De meeste geldgevers lenen tot 125% van de executiewaarde. Indien een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie wordt verstrekt, geldt ongeacht de hoogte van de lening de basisrente.

De aflossingsvorm

Voor sommige aflossingsvormen, zoals de spaarhypotheek, geldt een toeslag op de rente.

Het type rente

Er zijn verschillende rentetypes. De meest bekende is de vaste rente. Gedurende de rentevastperiode blijft de rente ongewijzigd. Ook zijn er vormen waarbij de rente onveranderd blijft zolang de rente binnen een bepaalde marge blijft (produktnamen zijn onder andere: balansrente, componentrente, relaxrente). Wordt de marge overschreden, dan wordt de rente aangepast met deze overschrijding.

Arrangementstarief of marktrente

De meeste geldgevers hanteren bij verlenging een duurder tarief dan tijdens de eerste rentevastperiode. Vooral bij een korte rentevastperiode is het belangrijk te weten welk tarief er bij verlenging wordt gehanteerd.

1.3 Is de hypotheekrente aftrekbaar?

De rente voor een hypotheek is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien het geld is gebruikt voor de aankoop en/of verbetering van een huis dat gebruikt wordt als hoofdwoning. Indien u winst maakt bij de verkoop van uw woning dient u deze winst in de nieuwe woning te investeren. Doet u dit niet dan is dit deel van de hypotheek niet aftrekbaar.

Over de "huurwaarde" van de woning bent u belasting verschuldigd. Deze waarde wordt gerelateerd aan de WOZ-waarde, die door de gemeente is vastgesteld. Bij berekening van het belastingvoordeel over de rente dient de verschuldigde belasting over de huurwaarde te worden verrekend.

1.4 Is het verstandig eigen middelen in de woning te investeren?

Indien u eigen geld investeert, hoeft u minder te lenen. Uw maandlasten zullen daarom lager zijn. Indien u in de toekomst uw eigen geld weer wilt opnemen, is de rente over deze lening niet meer aftrekbaar. U moet er daarom zeker van zijn dat u de eigen middelen in de toekomst niet meer nodig heeft. Bovendien kunt u de eigen middelen ook op een andere manier aanwenden (zie aflossing 2.7 en 2.8).